O-STA

Prenos dela podjetja na družinskega član

http://data.si/blog/2013/08/14/prenos-dela-podjetja-na-druzinskega-clana/

Zgodi se, da otroci podjetnika, ko končajo šolanje, želijo od staršev prevzeti del dejavnosti podjetja. Na primer, podjetnik se ukvarja s prevozi, špedicijo, skladiščenjem in sin bi želel prevzeti od očeta tisti del dejavnosti s.p., ki se ukvarja s prevozništvom. Lahko.

Oče in sin bosta pri notarju pripravila pogodbo o prenosu podjetja na družinskega člana. Pri tem pogodbi ni potrebno prilagati izrecnega soglasja podjetnika o uporabi imena in priimka podjetnika v firmi podjetnika prevzemnika in soglasja glede uporabe matične številke podjetja. Ajpes v takem primeru ne izbriše podjetnika iz Poslovnega registra po uradni dolžnosti, saj podjetnik ne preneha opravljati dejavnosti ampak je del dejavnosti le prenesel na družinskega člana.

Podjetnik na tak način lahko prenese podjetje le na enega družinskega člana in še ta družinski član mora biti sin ali hči (1. dedni red), naslednik pa mora dejavnost opravljati vsaj še pet let. V takem primeru, ko sta izpolnjena oba pogoja,prenos podjetja ni obdavčen.

Pripravila Bogdana Rejc, DATA