O-STA

Prenos podjetja

http://data.si/blog/2013/08/13/prenos-podjetja/

V zadnjem času smo na naši VEM točki prejeli kar nekaj vprašanj na temo prenosa s.p. na drugo osebo. Preverili smo, kaj piše v Zakonu o gospodarskih družbah in noveli tega zakona (ZGD-1G).

Prenos podjetja na prevzemnika navajata 72.a in 72.b člena ZGD-1. Samostojni podjetnik lahko prenese podjetje na zakonca ali izvenzakonskega partnerja, otroke, posvojence, starše, posvojitelje, vnuke, brate in sestre (prevzemnike). Podjetnik in oseba, ki želi prevzeti podjetje, morata pri notarju skleniti pogodbo o prenosu podjetja. Le-ta mora vsebovati:

1. Firmo in sedež podjetnika

2. Izjavo o prenosu podjetja

3. Vrednost podjetja na dan obračuna prenosa podjetja z natančnim opisom podjetja (vmesna bilanca stanja, ki ne sme biti starejša od treh mesecev, na primer)

4. Izjavo oziroma soglasje podjetnika glede uporabe imena in priimka podjetnika v firmi podjetnika prevzeminka ter morebitno soglasje glede uporabe matične številke podjetnika

Podjetnik mora prenos podjetja objaviti. To lahko stori s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja ali pa v svojih poslovnih prostorih. Podjetnik, ki je prevzel podjetje mora poskrbeti za prijavo za vpis prenosa podjetja na AJPES. Predlogu mora priložiti pogodbo o prenosu podjetja. Ajpes vpiše podjetnika prevzemnika v poslovni register in po uradni dolžnosti izbriše iz registra podjetnika, ki je prenesel svoje podjetje na prevzemnika.

Pri prenosu podjetja moramo biti pozorni tudi na poravnane davčne obveznosti in urejene računovodske papirje, da pri nadaljnjem poslovanju podjetja ne bomo imeli težav.

Pripravila: Bogdana Rejc, DATA