O-STA

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem

http://data.si/blog/2013/08/16/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-2/

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcev.

Predmet razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bododelodajalci izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2013/2014 do zaključka izobraževanja. Razpis velja za izobraževalne programe poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijske programe višjega izobraževanja, dodiplomske in podiplomske magistrske ali doktorske študijske programe.

Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2014oziroma do porabe sredstev, vrednost razpisa pa je 2.000.000,00 EUR.

Razpisna dokumentacija za prijavo se nahaja na spletni strani Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA