O-STA

Določitev osnove za prispevke s.p.

http://data.si/blog/2013/08/23/dolocitev-osnove-za-prispevke-s-p/

Zaradi velikega zanimanja podjetnikov ponovno objavljamo članek na temo izračuna osnove za plačevanje prispevkov samostojnih podjetnikov (SP).

Samostojni podjetniki so dolžni plačevati prispevke od določene pokojninske osnove, skladno z doseženim poslovnim rezultatom v preteklem letu. Novo registrirani s.p. lahko v prvem letu, do oddaje prvega davčnega obračuna, plačujejo prispevke od minimalne osnove, plače, ki znaša za julija 2013, 783,66 €, torej je seštevek mesečnih prispevkov 299,36€ (38,2% od osnove).

Ko s.p., ponavadi marca za preteklo leto, odda davčni obračun se na podlagi doseženih poslovnih rezultatov preveri in določi NOVA osnova za prispevke za tekoče leto (velja od aprila dalje), do oddaje naslednjega davčnega obračuna.

Primer:

Registracija SP: 01.07.2012

Vodenje knjig
Dobiček (prihodki-stroški, brez olajšav) podjetnika (SP) znaša 5.500 €. Prištejemo prispevke iz leta 2012 (cca. 291,48*6) 1.748,88 €

Dosežena osnova torej znaša 14.497,76 €, kar uvršča podjetnika v II. razred, torej bo v letu 2013 plačeval prispevke v višini 349,22 € mesec in ne more plačevati več minimalnih. Seveda se je ob vsem tem tudi potrebno zavedati, da dejansko plačani prispevki (osnove) za pokojninsko, zdravstveno zavarovanje in ostali, pomenijo tudi osnovo za izplačilo pokojnine in ostalih nadomestil kot so: boleznine, porodniške, nega itd.

Normiranci

Prihodki 30.000 € - normirani odhodki (70%) = 9.000 € + prispevki 1.748,88 € = 10.748,88 €

Dosežena osnova torej znaša 21.497,76 €, kar uvršča podjetnika enako kot v III. razred, torej bo v letu 2013 plačeval prispevke v višini 523,83 € mesec.

Razredi osnov za prispevke s.p Julij 2013

Pripravila Sabina Dimnik, DATA