O-STA

Nevarnost na delovnem mestu

Ste se kdaj vprašali kakšne nevarnosti pretijo na vas v vašem delovnem času? Čeprav mogoče delate v pisarni, niste imuni na nesreče pri delu. Bi znali pravilno odreagirati na njih?

Ne glede na to kakšno delo/dejavnost opravljate, je pomembno, da kot delodajalec poskrbite za svojo varnost ter za varnost vaših zaposlenih. Varnost na delovnem mestu je opredeljena v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št.56/99) ter v pravilniku o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom (Ur.l. RS, 64/95) in narekujeta, da morajo vsi zaposleni v podjetju opraviti tečaj na temo varstva pri delu. Le tega morajo opraviti:

· ob sklenitvi delovnega razmerja.

· ob prerazporeditvi na drugo delovno mesto.

· ob uvedbi novih tehnologij.

· ob uvedbi novih delovnih sredstev.

· ob spremembi vseh drugih dejavnikov, ki lahko povzročijo spremembo za varnost pri delu.

Varstvo pri delu je usposabljanje, ki vas seznani in pripravi tako, da znate reagirati na nevarnosti, katere lahko na vas prežijo tako na delovnem mestu kot tudi v vsakodnevnem življenju. Tekom seminarja vam strokovni predavatelji predavajo o različnih ukrepih s področja varstva pri delu.

V primeru, da usposabljanja nimate opravljenega, je predpisana denarna kazen od 1250 EUR dalje.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/08/21/varnost-pri-delu/