O-STA

Delovni čas

Delovni čas zaposlenega je sestavljen iz efektivnega delovnega časa in odmora (po 154. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 s sprem.,). Efektivni delovni čas je osnova za izračun produktivnosti dela.

Razporejanje delovnega časa

Delodajalec pred začetkom koledarskega leta določi razporeditev delovnega časa in seznani delavce, lahko tudi z uporabo informacijske tehnologije. Med letom lahko delodajalec začasno prerazporedi delovni čas, a mora o tem obvestiti delavce najmanj 1 dan prej.Običajno je delovni čas razporejen enakomerno, praviloma na 5 dni tedensko 8 ur. Tudi razporeditev na najmanj 4 dni tedensko po 10 ur sodi med enakomerno razporeditev dela.Pri neenakomerni razporeditvi delo ne sme trajati več kot 56 ur na teden.

Polni delovni čas

Polni delovni čas traja najmanj 36 in največ 40 ur na teden. Določilo o polnem delovnem času je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi.

Odmor

Odmor je sestavni delo delovnega časa in praviloma traja 30 minut pri polnem delovnem času in se določi šele po 1 uri dela ter najkasneje 1 uro pred koncem delovnega časa. Izjema so doječe matere, ki imajo do otrokovih 18-ih mesecev pravico do najmanj 1 ure dnevnega odmora.

V prihodnjih dneh pa vam bomo predstavili posebnosti delovnega časa - nadurno delo ter krajši delovni čas.

Pripravila Simona Dečman, DATA d.o.o.

http://data.si/blog/2013/09/02/delovni-cas/