O-STA

Koledar poročanja september 2013

Ne spreglejte pomembnih datumov in obrazcev, ki jih kot podjetnik ne smete zamuditi; za vas smo jih zbrali v koledarju poročanja september 2013.

do 10. septembra:

· plačilo akontacij davka iz dejavnosti za avgust 2013

· plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za avgust 2013

· napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za avgust 2013

do 15. septembra:

· pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu avgustu 2013

· pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu avgustu 2013

do 16. septembra:

· obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za avgust 2013

· plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za avgust 2013

· obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za avgust 2013

· obračun in plačilo požarne takse za avgust 2013

do 18. septembra:

· na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in i-REK za dohodke iz delovnega razmerja za avgust 2013

· Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za avgust 2013

do 20. septembra:

· obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za avgust 2013

· obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za avgust 2013

· obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za avgust 2013

· obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za avgust 2013

· obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za avgust 2013

· Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2013

· Obrazec DDV-O za avgust za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2013 (op. plačilo DDV je 30. 9. )

do 27. septembra:

· obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. avgusta

do 30. septembra

· obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec avgust 2013 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

· obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za avgust 2013

· obrazec DDV-O - Obračun DDV za avgust 2013

· obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za avgust 2013

· Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za avgust 2013

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/08/30/koledar-porocanja-september-2013/