O-STA

Nadurno delo in krajši delovni čas

Krajši delovni čas in nadurno delo sta posebnosti delovnega časa.

Krajši delovni čas

Določilo o krajšem delovnem času je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi. Delavec, ki dela krajši delovni čas, uveljavlja pravice in obveznosti iz delovnega razmerja sorazmerno. Če dela najmanj 4 ure dnevno, ima pravico do sorazmernega dela odmora. Dopust je odvisen od razporeditve delovnih dni. Če npr. dela vse leto 4 ure 2x tedensko, bo upravičen do najmanj 8 dni dopusta in sorazmernega dela regresa.

S sklenitvijo pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci lahko doseže polni delovni čas, delodajalci pa so mu dolžni zagotoviti sočasno izrabo letnega dopusta.

Posebnosti krajšega delovnega časa veljajo za delovne invalide in starše

Delovni invalid, ki skladno s preostalo delovno zmožnostjo, dela najmanj 4 ure dnevno, ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot bi delal polni delovni čas. Prejema sorazmerno plačo.

Eden od staršev otroka do tretjega leta starosti lahko dela krajši delovni čas, najmanj polovico tedenske delovne obveznosti. Prejema sorazmerno plačo, RS pa mu plačuje prispevke za socialno varnost do polne delovne obveznosti od sorazmernega dela minimalne plače. Pri dveh otrocih se pravica podaljša do starosti 6-ih let mlajšega otroka. Če pa se eden od staršev štirih ali več otrok odloči zapustiti trg dela, mu RS plačuje prispevke za socialno varnost od minimalne plače do dopolnjenega 10-ega leta najmlajšega otroka.

Invalidi in starši, ki delajo krajši delovni čas, imajo pravico do polnega regresa.

Nadurno delo

Je delo preko polnega delovnega časa. Delodajalec ga lahko pisno odredi praviloma dan pred začetkom, izjemoma tudi ustno, ter nato pisno najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu; v sledečih primerih:

· Izjemno povečan obseg dela

· Nadaljevanje delovnega procesa zaradi preprečitve materialne škode ali nevarnosti za življenje in zdravje ljudi

· Nujna odvrnitev okvare

· V drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih

Traja lahko največ 8 ur tedensko oziroma 20 ur mesečno oziroma 170 ur letno, s soglasjem delavca pa 230 ur.

Pripravila Simona Dečman, DATA

http://data.si/blog/2013/09/03/nadurno-delo-in-krajsi-delovni-cas/