O-STA

ZM v prvem polletju zbrala 147,3 milijona evrov

Maribor, 5. september 2013 - Danes je v prostorih ZM potekala redna seja nadzornega sveta ZM, na kateri so obravnavali in potrdili poročilo ZM o poslovanju v prvem polletju 2013.

ZM je v prvem polletju zbrala za 147,3 milijona evrov obračunanih kosmatih zavarovalnih premij (4 odstotke manj kot lani v istem obdobju), obračunane kosmate škode pa so znašale 79,3 milijona evrov (15 odstotkov več kot lani v prvem polletju), ob tem pa so v ZM v prvih šestih mesecih 2013 oblikovali še za 26,3 milijona evrov kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij. Poslovni izid pred obdavčitvijo znaša 6,9 milijona evrov, po obdavčitvi pa 5,6 milijona evrov. Poslovanje ZM v prvem polletju postavlja ZM na drugo mesto med zavarovalnicami v Sloveniji s 13,6-odstotnim tržnim deležem.

Skladno s potrjenim načrtom nameravajo v ZM zbrati za 261,6 milijona evrov obračunanih kosmatih zavarovalnih premij (indeks 99,1 na leto 2012 zaradi gospodarske situacije in padca BDP), od tega 183,4 milijona evrov premoženjskih zavarovanj in 78,2 milijona evrov življenjskih zavarovanj; hkrati pa načrtujejo obseg obračunanih kosmatih škod v višini 163,9 milijonov evrov.

Več o poslovanju ZM v preteklosti: http://www.zav-mb.si/sticisce-komunikacij/financni-podatki/.

Osebna izkaznica ZM: http://www.zav-mb.si/uploads/flippingbook/OI%20ZM%20sept%202013/

| Zavarovalnica Maribor d.d. | Služba za odnose z javnostmi | Cankarjeva 3, SI-2507 Maribor | T: +386 2 2332 387

| F: +386 2 2332 523 |