O-STA

Prve informacije o škodi zaradi poplav in obvestilo zavarovancem Zavarovalnice Maribor

v tem trenutku še ne moremo govoriti o škodi, prva poročila s terena (Koroška, Podravje, Celjsko) pa kažejo, da bomo žal opredelili škode kot katastrofalne, po obsegu podobne škodam zaradi toče v letih 2008 in 2009 (ki so bile večmilijonske). Zastopniki in cenilci Zavarovalnice Maribor so že na terenu, vendar prijav škode zaradi tega, ker voda še ni odtekla, nismo začeli prejemati, smo pa že v kontaktu z našimi zavarovanci, kjer je prišlo do poplavljanja.

Kar se tiče izplačila škod, obravnavamo tovrstne primere prioritetno, saj se zavedamo vpliva na življenje. Tako je večina manjših škod izplačana praktično takoj ob prijavi (dva do tri dni), sicer pa v roku 8 do 14 dni; izplačamo pa tudi akontacije - ob prijavi škode večjega obsega, zato da lahko zavarovanci začnejo s saniranjem poškodovanega objekta.

Kaj lahko storijo zavarovanci?

Preventivno ukrepanje v primeru napovedi nevarnosti nastanka poplav

Za ublažitev posledic škode, ki lahko nastopi v primeru poplave, lahko ogromno postorimo sami in s preventivnim ravnanjem zmanjšamo višino in obseg škode.

Spremljajte poročila, vremensko napoved in vodostaje rek:· Hidrološke napovedi: http://www.arso.gov.si/vode/napovedi/;
· Vremenska opozorila: http://www.arso.gov.si/vode/opozorila/;· Vodostaje rek: http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/Hg_30.html;
· Koristne informacije o poplavah: http://www.poplavljen.si/.

Če živite na poplavnem območju Slovenije je priporočljivo, da imate izdelan načrt reševanja v primeru poplave. Pri tem je dobro, da si znate odgovoriti na sledeča vprašanja:· Koga in na kakšen način obvestiti o poplavi?
· Izognite se ravnanju, ki lahko ogrozi vaše življenje:· Vožnja ali reševanje vozil v vodi;
· Dotikanje naprav pod električno napetostjo;
· Približevanje rečnim brežinam ali vodnemu toku;
· Zadrževanju v kletnih prostorih;
· Razmislite, katere predmete lahko premaknete na varno že pred poplavo (preventivno) in kaj bo treba spraviti na varno med samo poplavo;
· Preverite, ali imate svoje premoženje zavarovano tudi za primer poplave;
· Preverite, ali znate hitro izklopiti plin, elektriko in vodne napeljave.

Kaj lahko storimo ob napovedi ekstremnega deževja?
· V kletnih prostorih stvari dvignemo vsaj 10 cm od tal, da tudi morebitna manjša poplava ne naredi škode na opremi in zalogah;
· Iz kletnih in pritličnih prostorov umaknemo v višje prostore vse tiste stvari, ki bi ob poplavi lahko bile poškodovane, ne pozabimo na hrano, premičnine, dokumente, obleko, denar in druge dragocenosti. Živali umaknemo ali pa jih spustimo in se umaknemo na območje, ki je varno pred poplavami.
· Okna in vrata v kletnih prostorih in pritličju dodatno zaščitimo z vrečami napolnjenimi s peskom ali jih kako drugače vodotesno zatesnimo.
· Preden zapustimo dom, obvezno izklopimo elektriko, plin in vodovod;
· Avtomobil parkiramo na višje ležeče površine ter z avtomobili ne prečkamo poplavljenih površin;
· Pravočasno si napolnimo dovolj pitne vode, saj vas lahko doleti daljša motnja z oskrbo pitne vode.


Kako zaščititi svoje življenje in premoženje med poplavo?
· Poskrbite za varnost sebe in ljudi v vaši bližini;
· Poslušajte nasvete in navodila reševalnih služb;
· Umikajte pomembne predmete na varno, vendar dovolite, da vas evakuirajo, ko je to potrebno;
· Zapomnite si, poplavna voda je zelo nevarna. Hitro deroče vode lahko podere na tla odraslo osebo, 60 cm deroče vode pa lahko premika celo avtomobile.
· 112 kličite le, če ste v življenjski nevarnosti.


Po poplavi ali kako si opomoči, ko je nastala škoda?

Splošno:

• Najprej zavarujte sebe in druge osebe, kajti človeško življenje je neprecenljivo.· Nato preprečite, da bi se škoda širila oziroma povečevala in po zmožnosti takoj pristopite k sanaciji škode.
· Fotografirajte nastalo škodo in okoliščine.
· Pazite na skrite nevarne predmete, ki se lahko nahajajo v poplavni vodi
· Previdno stopajte v zgradbe, ki so jih prizadele poplave, saj lahko voda povzroči poškodbe na stavbi.
· Očistite in dezinficirajte vse kar je prišlo v stik s poplavno vodo.
· Bodite previdni pri pitju vode in pri uživanju hrane, ki je prišla v stik s poplavno vodo, saj lahko le ta vsebuje odplake, kemikalije in iztrebke živali.
· Poškodovane ali uničene predmete zložimo na eno mesto. Ko pride cenilec, tako ni dvomov, kaj je poškodovano ali uničeno.
· Škodo lahko 24 ur na dan prijavite na brezplačni telefonski številki 080 19 21 - za prijavo škode potrebujete številko zavarovalne police.


Avtomobil:
Preglejte avtomobil - če ima polomljena stekla in imate avtomobil zavarovan s kasko ali z delnim kasko zavarovanjem (kombinacije: J, J-AŠA, J+, E, E-AŠA, E+), ki takšno škodo krije, ga odpeljite na cenilno mesto in k serviserju, da vam stekla zamenja in popravi zvito pločevino.
• Če je prišlo do škod katastrofalnega obsega (kot se je to zgodilo v letu 2008) in avtomobil nima poškodovanih stekel, počakajte nekaj dni, da se gneča na cenilnih mestih umiri in nato pripeljite avtomobil na cenitev. V vmesnem času si zapišite kraj dogodka in avtomobil poslikajte.
• Če je v vaši bližini cenilno mesto Quick Check (hitra cenitev) - seznam teh cenilnih mest in serviserjev najdete na spletni strani Zavarovalnice Maribor, lahko avtomobil odpeljete k serviserju, ki bo opravil cenitev in vam popravil avtomobil.

Stanovanja, hiše, vikendi:
Po toči, neurju ali poplavah, ki so povzročila škodo na vaši nepremičnini, nemudoma o tem obvestite svojega zavarovalnega zastopnika, fotografirajte vso škodo in pričnite s sanacijo nastale škode.
• Škodo lahko prijavite tudi na spletni strani ZM - v najkrajšem možnem času vas bo kontaktiral cenilec. V kolikor bo ocenil, da je to potrebno, bo opravil tudi ogled in vam svetoval, kaj storiti.
• V ZM se trudimo, da vsem zavarovancem izplačamo zavarovalnino v skladu s sklenjenim zavarovanjem v čim krajšem možnem času. V primeru katastrofalnih neurij s točo je število škodnih zahtevkov ogromno, zato vas prosimo za razumevanje ob reševanju škodnih zahtevkov.

Podrobnejše informacije o prijavi škode in nasvete, ki se nanašajo specifično na ravnanje s poplavljenimi avtomobili, nepremičninami in premičninami najdete v brošuri Naravne nesreče in kako se pred njimi zavarovati, na spletnem mestu ZMhttp://www.zav-mb.si/uploads/flippingbook/pojavnaravnihnesrec/ , škodo pa lahko zavarovanci prijavijo na 080 19 21, pokličejo svojega zastopnika ali jo prijavijo tudi preko spleta:http://www.zav-mb.si/prijava-skode/spletna-prijava-skode/.


Izjava o omejitvi odgovornosti
To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne in/ali privilegirane informacije in so last Zavarovalnice Maribor d.d. ter namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Mnenja vsebovana v tem elektronskem sporočilu ne odražajo nujno tudi stališča Zavarovalnice Maribor d.d. Elektronsko sporočilo je pregledano s protivirusnim programom.

Legal disclaimer statement
This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information and is property of Zavarovalnica Maribor d.d. and intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake), please notify the sender immediately and delete this e-mail. Any unauthorized reproduction, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. Opinions contained in this e-mail do not necessarily reflect the opinions of Zavarovalnica Maribor d.d. This E-mail message is scanned by Anti-Virus Software.