O-STA

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013 v okviru: Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Prioriteta razpisa je spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti za vzpostavitev nove RR skupine, ki izhaja iz strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti (v nadaljevanju: razvojna strategija) in programa razvoja RR skupine. Prijavitelji lahko za izvajanje razvojne strategije pridobijo sofinanciranje stroškov za več aktivnosti, ki so vezane na delo v novi RR skupini:

· Zaposlitev ali usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij;

· Zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij v Sloveniji ter drugih raziskovalnih in visokošolskih organizacji v Sloveniji ali javne ali zasebne raziskovalne organizacije v tujini;

· Zaposlitev raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine;

· Zaposlitev diplomantov, ki so oziroma bodo zaključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega študijskega programa v obdobju od 1. 1. 2013 do izvedene zaposlitve s strani prijavitelja ter zaposlovanje brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije;

· Vključevanje že zaposlenih raziskovalcev pri prijavitelju v novo RR skupino.

Maksimalna višina sofinanciranja posamezne prijave je največ do 400.000,00 EUR na prijavitelja v celotnem obdobju upravičenosti, celotna višina razpisanih sredstev pa znaša 9.700.000,00 EUR

Upravičenci javnega razpisa so pravne ali fizične osebe zasebnega prava, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ali zavodi, ki ne opravljajo javnih služb in so ustanovljeni skladno z Zakonom o zavodih.

Rok za oddajo: 11.10.2013

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/09/16/javni-razpis-za-krepitev-razvojnih-oddelkov-v-podjetjih-2013-2/