O-STA

Mladi, zgrabite svojo priložnost!

Veliko mladih danes zelo težko pride do prve zaposlitve, mladim z nedokončano izobrazbo pa je iskanje dela še težje. Projekt Naša Evropa - moja priložnost mladim ponuja strokovno vsebino na področju zaposlovanja mladih in ideje za nove inovativne poklicne usmeritve za boljšo prihodnost mladih brez dokončane izobrazbe. Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje na podlagi razpisa za nevladne organizacije.

Jože Gornik, vodja projekta: "S projektom smo se osredotočili na mlade brez visoke formalne izobrazbe, saj menimo, da bi lahko bili deležni večje institucionalne pomoči. Prav ti mladi imajo veliko priložnosti tako doma kot v Evropi, vendar pogosto pozabijo na svoje pravice kot državljani Slovenije in Evrope!"

Nacionalni kordinator evropskega leta državljanov Matjaž Kek je povedal: "Urad Vlade RS za komuniciranje je z letošnjim razpisom spodbujal nevladne organizacije k ozaveščanju o pravicah, ki jih prinaša državljanstvo Evropske unije. Boljša ozaveščenost je ključna za učinkovito uresničevanje teh pravic ter dejavno vključevanje v demokratično življenje EU. Pri izbiri so imeli prednost projekti namenjeni ranljivim ciljnim skupinam: osebam, ki živijo pod pragom revščine, mladim iskalcem zaposlitve, mladim brez izobrazbe, starejšim od 65 let, osebam s posebnimi potrebami in osebam brez obveznega zdravstvenega zavarovanja."

Temelj projekta Naša Evropa - moja priložnost so vrstniški informatorji, ki v svojih okoljih delujejo kot svetovalci za mlade. Skušajo jim pokazati, koliko lahko že sami naredijo in vplivajo na svojo prihodnost s tem, da so aktivni in da svoje izkušnje in znanja pridno beležijo.

" Vsak je v življenju že kaj počel in se s čim ukvarjal. Mi želimo naše vrstnike spodbuditi, da si to zapišejo in tako opozorijo delodajalce nase." Andraž Ajdič, vrstniški informator v projektu.

Portal www.priloznost.eu nadgrajuje projekt Naša Evropa - moja priložnost. Objavlja strokovne članke na temo zaposlovanja mladih brez izobrazbe in jih dopolnjuje s primeri dobrih praks iz tujine. Poseben del vsebine je tudi rubrika Poklic dneva, kjer mladim ponudijo nove ideje za delo, ki ne zahteva posebne vrste izobraževanja. Z delom in aktivnostjo ter sprotnim beleženjem teh aktivnosti je namreč veliko lažje pristopiti k delodajalcu. Prav poudarek na delu in bolj praktičnem izobraževanju mladih pa je tudi pot iz krize, ugotavlja mednarodna organizacija dela ILO.

Kontaktna oseba: Alenka Blazinšek, 040 698 915

Več o projektu na www.priloznost.eu

Na pomen neformalnih izkušenj želijo opozoriti tudi na 3. Nefiks priznanju za beleženje neformalnih izkušenj, ki bo 17. oktobra 2013, v Ljubljani, kjer lahko sodelujejo mladi in organizacije, ki se zavedajo pomena beleženja in pri tem uporabljajo orodje Nefiks. Več o priznanju na www.talentiran.si.

Projekt "Naša Evropa, moja priložnost", je financiran s strani Urada vlade RS za komuniciranje. Projekt mlade osvešča o pravicah EU državljanov, še posebno o tistih, ki jih prinaša EU na področju priznavanja neformalno pridobljenih kvalifikacij in pri iskanje zaposlitve.