O-STA

Spremembe pri postopku registracije podjetij

Z včerajšnjim dnem (8.10.2013) je bila v Uradnem listu RS št. 82/2013 objavljena novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H), ki spreminja način preverjanja omejitev za ustanavljanje družb.

Od torka 9.10.2013 velja, da mora samostojni podjetnik ali družbenik družbe, ki ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, pri prijavi za vpis ali prijavi za vpis spremembe poslovnega naslova, priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu.

V primeru, da samostojni podjetnik ali družbenik družbe ob registraciji navede poslovni naslov na katerem nima dovoljenja za poslovanje, se lahko kaznuje z globo od 600 do 1600 EUR.

Na VEM točki DATA referenti že obveščamo podjetnike, ki so pri nas opravili postopek registracije s.p. ali d.o.o. in niso lastniki objekta, kjer so določili poslovni naslov, da dopolnijo vloge z ustrezno overjeno izjavo lastnika nepremičnine. Dopolnitev vlog za registracijo podjetja bo potrebna za vse podjetnike, ki so datum ustanovitve določili 9. oktober 2013 in kasneje.

Kako pridobiti izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu, pa si preberite v članku Kako bodoči podjetnik pridobi izjavo?

Pripravila: Bogdana Rejc

http://data.si/blog/2013/10/10/spremembe-pri-poslovanju-s-p/