O-STA

Nova nepovratna sredstva za razvojna podjetja - razpis RNP 2013

SPIRIT Slovenija je objavil javni razpis Program za spodbujanje razvoja novih produktov v letih 03 2013 do 2105 - RNP 2013. Na razpisu lahko nepovratna sredstva pridobijo vsa podjetja, ki razvijajo nove izdelke, storitve ali tehnologije

Na tem razpisu lahko pridobite sofinanciranje stroškov dela razvojnikov in raziskovalcev, ki so vključeni v izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov podjetja. V sofinanciranje lahko vključite le osebe, ki so redno zaposlene s polnim delovnim časom in ki imajo najmanj VII. stopnjo izobrazbe. Možna je tudi vključitev ene same osebe. Sofinanciranje poteka pavšalno, za eno vključeno osebo znaša 27.500 € letno (velja za mala in mikro podjetja). Obdobje, v katerem lahko uveljavljate sofinanciranje, je od 25. 10. 2013 do 31. 12. 2014. S prijavljenimi projekti je potrebno razviti eno ali več inovacij - najkasneje do konca marca 2015.

Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ustanovljena v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (d.o.o., s.p., d.n.o ....), posebnih omejitev glede dejavnosti, števila zaposlenih, starosti podjetja itd. ni. Na voljo je 30 milijonov EUR, od je tega 15 milijonov rezerviranih samo za mikro in mala podjetja. Razpis ima več prijavnih rokov: 25. 11., 6. 12. in 16. 12. Priporočamo prijavo na prvi prijavni rok.

Pripravil Janez Berdavs, DATA

http://data.si/blog/2013/10/28/nova-nepovratna-sredstva-za-razvojna-podjetja-razpis-rnp-2013/