O-STA

Nižja članarina v OZS

Od 1. novembra je članarina v Obrtni zbornici Slovenija prostovoljna. S tem datumom pa so v veljavo stopile tudi nižje članarine.

Članarina bo po novem statutu razdeljena v tri razrede. Za tiste obrtnike, ki zaposlujejo, bo članarina znašala 27 EUR na mesec, za samostojne podjetnike 18 EUR, za člane, ki opravljajo domačo in umetnostno obrt, pa 10 EUR.

Po novem statutu bodo člani sicer lahko še vedno podajali izstopne izjave, a se bo izstop zgodil s 1. januarjem, saj bodo izstopi sedaj vezani na koledarsko leto.

Članarina se bo med OZS-jem in območnimi zbornicami delila v razmerju 30:70. Zbornični sistem za zdaj ostaja takšen, kot je, torej 62 območnih obrtnih zbornic. Te morajo svoje statute prilagoditi do 27. januarja.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Vir: OZS

http://data.si/blog/2013/11/04/nizja-clanarina-v-ozs/