O-STA

Krajši delovni čas

Krajši delovni čas je posebnost delovnega časa. Določilo o krajšem delovnem času je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi. Preberite, kako se v primeru krajšega delovnega časa obravnava odmore, nadurno delo, dopust, regres ter dopolnilno delo.

Polni delovni čas praviloma traja 40 ur na teden (143. člen ZDR-1). Pogodba o zaposlitvi pa se lahko sklene tudi za krajši delovni čas (65. člen), z enim ali več delodajalci, da delavec doseže polni delovni čas (66. člen). V tem primeru mu morajo delodajalci omogočiti sočasno izrabo letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela.

V posebnih primerih (67. člen) lahko delavec dela s krajšim delovnim časom tudi v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (invalidi), o zdravstvenem zavarovanju (začasno nezmožni za delo) ali o starševskem dopustu (starši mlajših otrok).

Pravice iz socialnega zavarovanja imajo, kot če bi delal polni delovni čas, plačilo za delo pa po dejanski delovni obveznosti.

Odmori

Delavec, ki dela polni delovni čas, ima pravico do odmora v trajanju 30 minut dnevno. Delavec, ki dela krajši delovni čas, vendar najmanj 4 ure dnevno, pa ima pravico do odmora v sorazmerju s časom, prebitim na delu; npr. 15 minut, če dela 4 ure oziroma 20 minut, če dela 6 ur.

Dopust in regres

Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do najmanj 4 tednov dopusta v koledarskem letu, odvisno od razporeditve delovnih dni. Praviloma je to 20 dni (4 x 5 dni), če pa je delovni čas razporejen na 6 dni, traja minimalen dopust 24 dni (4 x 6 dni). Starejši delavci, invalidi ter starši otrok do 15 let starosti imajo pravico do dodatnih dni dopusta. Delavci, ki delajo krajši delovni čas, imajo pravico le do sorazmernega dela regresa. Izjeme so delavci, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o PIZ, zdravstvenem zavarovanju ali starševskem dopustu; tem pripada regres v celoti.

Nadurno delo

Delavcem, ki delajo krajši delovni čas, praviloma ne sme biti naloženo nadurno delo, razen v primerih naravne ali druge nesreče.

Dopolnilno delo, posebna oblika dela s krajšim delovnim časom

Delavec, ki dela polni delovni čas, lahko v soglasju z delodajalcem, opravlja dopolnilno delo največ 8 ur tedensko pri drugem delodajalcu, a le v primeru, da gre za deficitarne poklice, vzgojno-izobraževalna, kulturno-umetniška ali raziskovalna dela.

Pripravila Simona Dečman, DATA

http://data.si/blog/2013/11/07/krajsi-delovni-cas/