O-STA

Določanje zavarovalne osnove za ZPIZ

Pravilnik o določanju zavarovalne osnove podrobno opredeli način določanja zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance iz 15., 16. in 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).15., 16. in 17. člen ZPIZ-a se nanašajo na osnovo za zavarovanje samozaposlenih oseb, družbenikov in kmetov.

1. Osnova za zavarovanje samozaposlenih, družbenikov in kmetov

· Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec

· Za samozaposlene osebe se dobiček zniža za 25 %.

· Zavarovalna osnova za samozaposlene osebe in kmetje ne sme biti nižja od 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

· Zavarovalna osnova za družbeniki ne sme biti nižja od 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

· Zavarovalna osnova ne sme biti višja od 3,5-kratnika povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

· Če dobiček samozaposlene osebe ali kmeta ne preseže 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, je zavarovalna osnova 60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

· Če dobiček družbenika ne preseže 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, je zavarovalna osnova 90 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

2. Določanje zavarovalne osnove:

Zavarovalna osnova se na novo določi na podlagi zadnje prejete odločbe o odmeri dohodnine oziroma obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, in sicer za mesec, v katerem je bila odločba o odmeri dohodnine oziroma obvestilo o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti vročeno.

Pravilnik bo začel veljati s 1.1.2014

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/11/07/pravilnik-o-dolocanju-zavarovalne-osnove/