O-STA

20 ključev za izboljšanje poslovanja

Za uspešno poslovanje podjetja je potrebno uvesti celovito rešitev, ki bo povezovala vsa področja dela v podjetju in poskrbela za koristno izvajanje aktivnosti na vseh področjih poslovanja. Prav na tak način deluje metoda 20 ključev, katere namen je izboljšati kakovost dela, znižati stroške ter doseči boljše delovne pogoje.

Prednost metode 20 ključev je, da se osredotoča na vsa področja poslovanja. Vsako področje delovanja predstavlja posamezen ključ, za dosego najboljoptimalnega rezultata pa je potrebno tesno povezovanje vseh. Najpomembnejši so 4 ključi, in sicer ključ 1, ki zagotavlja urejeno okolje; ključ 2, ki odpravi razlike med cilji in sodelavce popelje v enotnost; ključ 3, ki vključuje vse zaposlene in ključ 20, ki skrbi za razvoj tehnologije s katero uresničujemo koncept stalnih izboljšav.

Ključi so razdeljeni v pet skupin glede na njihovo ciljno usmerjenost. V prvi skupini so ključi, s katerimi dosežemo dinamizacijo delovnega mesta. V drugi skupini so ključi, ki izboljšujejo kakovost. Tretja skupina vključuje ključe za povečanje produktivnosti, četrta pa ključe za izboljšanje toka procesov. Zadnja, peta skupina pa se nanaša na razvoj tehnologije.

V prihodnjih dneh vam pa bomo podrobno predstavili vseh pet skupin ključev.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/11/12/20-kljucev-za-izboljsanje-poslovanja/