O-STA

Davčni dolg DURS-u se zmanjšuje

Davčni dolg pravnih in fizičnih oseb, ki so davčni upravi (Durs) dolgovali več kot pet tisoč evrov ter s plačilom zamujali več kot 90 dni, je 25. oktobra znašal 943 milijonov evrov, kar je malo več kot 8 milijonov manj kot septembra.

Na seznamu, ki ga je DURS objavil na svoji spletni strani, je 16.718 pravih in fizičnih oseb, ki dolgujejo skupno 943 milijonov evrov. Na seznamu je 4713 pravnih oseb, ki dolgujejo 584,63 milijona evrov, in 12.005 fizičnih oseb, ki dolgujejo 358,36 milijona evrov. Po septembrski - sedmi objavi je dolg poravnalo 1153 zavezancev v višini 5,18 milijona evrov, število dolžnikov pa se je povečalo za 165.

Tudi Carinska uprava RS vodi svoj seznam dolžnikov, na katerem je bilo oktobra 102 dolžnikov, ki so dolgovali 19,24 milijona evrov.

Ažurirane sezname DURS objavlja enkrat mesečno, najpozneje do 10. v mesecu.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/11/12/davcni-dolg-durs-u-se-zmanjsuje/