O-STA

Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja

Poklicno zavarovanje pomeni zbiranje prispevkov delodajalcev na osebnih računih zavarovancev, na podlagi katerih slednji pridobijo pravico do poklicne pokojnine. Namenjeno je zavarovancem, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela ali dela, ki jih po določeni starosti ni mogoče uspešno poklicno opravljati, kot so npr. strojevodje ali piloti.

Predlog novega pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja bi moral biti v skladu s pokojninsko reformo sprejet že do konca septembra. Pripravila ga je delovna skupina na ministrstvu za delo, vanjo pa so vključeni tudi socialni partnerji. Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja mora med drugim določati višino prispevkov za poklicno zavarovanje ter pogoje za pridobitev in izplačilo poklicne pokojnine.

Predlog prispevne stopnje za delodajalce naj bi znašal 10,55%, a se delodajalci s tem ne strinjajo, saj menijo, da je prispevek absolutno previsok. Nasprotno pa prispevek podpirajo sindikati.

Gre le za prehoden načrt, ministrstvo pa bi novega sprejelo v 4 mesecih. Novi načrt, ki ga bo pripravilo ministrstvo, bi po eni strani moral dopuščati možnost znižanja prispevne stopnje za delodajalce, po drugi strani pa uveljaviti solidarnostni sklad. Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja bi moral med drugim določati višino prispevkov za poklicno zavarovanje ter pogoje za pridobitev in izplačilo poklicne pokojnine.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/11/12/pokojninski-nacrt/