O-STA

Izognite se izvršbi!

Davčna uprava RS poziva vse davčne dolžnike, da čim prej poravnajo svoje obveznosti in se izognejo stroškom in drugim neprijetnostim davčne izvršbe. V kratkem bo namreč DURS začel pošiljati sklepe o davčni izvršbi tudi manjšim davčnim dolžnikom. Trenutno je v postopku izvršbe 23.500 dolžnikov z dolgom od 10 do 100 € oziroma okoli 8.300 dolžnikov z dolgom dobrih 20 €.

Stroški davčne izvršbe bodo zaradi manjših zneskov dolžnikov mnogokrat presegli davčni dolg - zavezanec z dolgom 20 € plača tudi stroške izvršbe, ki lahko znašajo 50 € ali več (odvisno od števila TRR zavezanca in načina davčne izvršbe).

Zaradi doslednega izvajanja postopkov izvršbe bo davčna uprava v kratkem vsem dolžnikom izdala sklepe o davčni izvršbi, zato DURS poziva vse davčne dolžnike, naj čim prej prostovoljno izpolnijo svojo obveznost. Zavezancem, ki so že prejeli opomin pa DURS sporoča, da je obveznosti potrebno poravnati takoj in v celoti, saj je rok za njihovo plačilo že potekel. Poleg obveznosti, ki so navedene na opominu, je potrebno obračunati in poravnati še dodatne zamudne obresti, ki so nastale od dneva izdaje opomina do dneva plačila. Če zavezanec po izdanem opominu ne poravna vseh obveznosti in pripadajočih zamudnih obresti do dneva plačila, se za neporavnane obveznosti opomin ponovno ne izda, temveč se takoj začne postopek davčne izvršbe. Ob tem DURS še dodaja, da stroški davčne izvršbe toliko bolj prizadenejo tiste zavezance, katerih višina stroškov davčne izvršbe presega višino davčnega dolga. Stroški davčne izvršbe, ki jih je dolžan plačati davčni zavezanec, ko prejme sklep o davčni izvršbi, znašajo 25 € za administrativne sklepe oziroma 75 € za sklep o davčni izvršbi na premičnine. K temu je potrebno prišteti še stroške, ki jih zaračuna banka in lahko znašajo 20 € in več. Navedeno pomeni, da davčni zavezanec, ki ni prostovoljno izpolnil svoje davčne obveznosti, poleg dolga plača še vse stroške, kar je posebno v primerih, ko gre za nizke zneske dolga, nesorazmerno in zelo drago.

Želite preveriti višino vašega dolga?

Vsi davčni zavezanci lahko informacijo o natančni višini dolga pridobijo na telefonski številki 08 209 00 00, od ponedeljka do petka v času uradnih ur ali vprašanja posredujete na enega od elektronskih naslovov: gp.durs-kp-urf@gov.si, gp.durs-mb-urf@gov.si, gp.durs-br-urf@gov.si, in gp.durs-ms-urf@gov.si. Če ste uporabnik portala eDavki, lahko preverite stanje dolga z vpogledom v eKartico.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/11/13/izognite-se-izvrsbi/