O-STA

Poostren nadzor vulkanizerjev

V petek 15. novembra bo potrebno opremiti naša vozila z ustrezno zimsko opremo, zato bo davčna uprava posebno pozornost namenila nadzoru vulkanizerjev.

V mesecu novembru se po poostrenem nadzoru cvetličarjev in vrtnarjev, nadaljuje poostren nadzor pri vulkanizerjih. V okviru poostrenih nadzorov bo pozornost namenjena ustrezni registraciji ponudnikov storitev, neoddajanju obračunov davka s strani registriranih zavezancev, neplačevanja davkov, neizdajanju računov ter "brisanju" evidentiranega prometa. V primeru hujših kršitev zakonodaje bo DURS uporabila tudi pooblastila zasega listin, predmetov, evidenc in drugih dokumentov ter pooblastila prepovedi opravljanja dejavnosti.

Predstavniki carinske uprave bodo opravljali okoljsko davčno kontrolo (po uredbah o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, izrabljenih gum, zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin, za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida) in kontrolo namenske uporabe goriva v prevoznih sredstvih in delovnih strojih zavezancev.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/11/13/poostren-nadzor-vulkanizerjev/