O-STA

11. krog pobota - pričetek zajema

AJPES bo z današnji dnem pričel zajem 11. krog večstranskega pobota.

Večstranski pobot bo izveden dne 22.10.2013. Prvi dan za oddajo prijav je 15.11.2013, zadnji dan pa je 22.11.2013 do 13:00:00. ure! Rezultati bodo na voljo naslednji delovni dan, torej 23.13.2013.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/11/15/11-krog-pobota-pricetek-zajema/