O-STA

Nove subvencije za zaposlovanje mladih

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije sta pripravila nov program, namenjen zaposlovanju mladih, in sicer program Mentorstvo za mlade.

Namen programa

Ključni namen programa je zaposlovanje mladih ter tudi medgeneracijski prenos znanj in izkušenj. Program bo prispeval k večji zaposljivosti in konkurenčnosti mladih in tudi starejših delavcev," cilj ministrstva pri tem pa je tudi ozaveščanje delodajalcev o pomenu načrtnega uvajanja novo zaposlenih.

V program bo vključenih 500 mladih, iskalcev prve zaposlitve, starih do 30 let (polovica moških, polovica žensk). Prijava na razpis ni pogojena, s tem da je posameznik prej prijavljen pri Zavodu RS za zaposlovanje, saj se lahko vključi v program takoj po zaključku šolanja.

Program se bo izvajal od 2013 do 2015, vrednost javnega povabila je 2.994.000,00 EUR, od tega bo 85 % iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Obveznosti delodajalca

Delodajalec, ki bo želel zaposliti prvega iskalca zaposlitve preko programa, bo moral napotiti mentorja na usposabljanje, ki bo potekalo v obliki 24 delavnic, v roku treh mesecev pa bo ta delodajalec moral zaposliti tudi iskalca prve zaposlitve. Novozaposleni bo tako dobil mentorja, ki mu bo predstavil podjetje, organizacijo, način dela ter ga spremljal in pripravil na samostojno opravljanje dela. Gre torej za prenos znanja iz starejših na mlajše.

Subvencije

Subvencija za zaposlitev vključene mlade osebe iz ciljne skupine znaša:
· 5.000,00 EUR pri zaposlitvi za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev oziroma
· 3.000,00 EUR za vsaj polovični delovni čas za obdobje 12 mesecev.

Skupaj z drugimi stroški (zdravniški pregled, usposabljanje mentorjev) bo subvencija na enega zaposlenega znašala 6.300 evrov oziroma 4.300 evrov.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/11/15/nove-subvencije-za-zaposlovanje-mladih/