O-STA

Popravljeni razpisni pogoji za razpis RNP 2013

SPIRIT je na pobudo Obrtne zbornice Slovenija spremenil razpisne pogoje razpisa Nova nepovratna sredstva za razvojna podjetja - razpis RNP 2013.

Eden izmed pogojev razpisa je bil namreč, da mora imeti podjetje, ki se prijavlja na razpis, zaposlenega vsaj enega zaposlenega s končano VII. stopnjo izobrazbe za polni delovni čas. OZS je svojo zahtevo podkrepila z argumentacijo, da razvojna in inovativna naravnanost številnih mikro in malih podjetij temelji na izkušnjah, iznajdljivosti, inovativnosti in razvojni sposobnosti podjetnikov in njihovih zaposlenih, ne pa na stopnji izobrazbe zaposlenih.

SPIRIT je njihov argument sprejel ter popravil razpisne pogoje. Prijavni roki so trije, in sicer : 25. 11. 2013, 6.12. 2013 in 16.12.2013. V primeru, da sredstva ne bodo razdeljena, bodo razpisani novi roki.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/11/19/popravljeni-razpisni-pogoji-za-razpis-rnp-2013/