O-STA

Tekmovanje za Start:up leta

Sodelujte v tekmovanju za že sedmi krog tekmovanja Start:up leta. Gre za nacionalno tekmovanje start-up podjetij, ki je namenjeno celovitemu spodbujanju razvoja inovativne podjetniške aktivnosti in podjetniške kulture v Republiki Sloveniji. Tekmovanje je že tradicionalno povezano s ponudbo Slovenskega podjetniška sklada za start-up podjetja, ki bo letos ponovno omogočil, da si bodo lahko udeleženci tekmovanja z dobro uvrstitvijo priborili do 25 točk od skupno 100 možnih v okviru razpisa P2.

Hkrati vam sodelovanje omogoča pridobitev dodatnih znanj in veščin s področja podjetništva ter povečanje prepoznavnosti v javnosti, saj bodo o zmagovalcu poročali mediji, ki so v prvih petih krogih tekmovanja, o finalistih in zmagovalcih objavili več kot 250 novinarskih prispevkov.

Sodelujejo lahko vsa slovenska start-up podjetja, katerih poslovanje oziroma izdelki in storitve temeljijo na lastnem znanju in razvoju. K sodelovanju so vabljeni vsi, ki imajo globalni tržni potencial in ambicijo rasti. Podjetje mora biti ob prijavi na tekmovanju tudi formalno ustanovljeno.

Pogoji za sodelovanje (definicija start-up podjetja):

· podjetje mora biti registrirano po zakonu o gospodarskih družbah (najkasneje do 28.2.2014),

· podjetje mora biti v poslu manj kot 3 leta,

· podjetje še ni prijelo večjega investicijskega vložka s strani skladov tveganega kapitala, razen vloženih lastnih sredstev ustanoviteljev ali poslovnih angelov,

· ustanovitelji morajo biti še vedno večinski lastniki podjetja,

· podjetje ne sme biti hčerinsko podjetje velikega že uveljavljenega podjetja.

Pogoj za sodelovanje na tekmovanju Start:up leta je oddana formalna prijava podjetja skupaj s poslovnim načrtom in urejen status intelektualne lastnine podjetniške ideje (npr. podjetniška ideja ne temelji na nezakonito pridobljeni intelektualni lastnini).

Prijava na tekmovanje je možna najkasneje do 10. marca 2014, možna pa je izključno preko spletnega prijavnega obrazca in mora vsebovati vsebinsko celovit poslovni načrt vključno z jedrnatim povzetkom.

Za izdelavo poslovnega načrta smo vam seveda s strokovnim znanjem na voljo tudi v podjetju DATA. Več informacij glede izdelave poslovnega načrta si preberite na http://data.si/razpisi/poslovni-nacrt.

Pripravil Luka Kalaš, DATA

http://data.si/blog/2013/11/25/tekmovanje-za-startup-leta/