O-STA

Rezultati poostrenega davčnega nadzora

Davčna uprava je predstavila rezultate poostrenega davčnega nadzora, ki ga je skupaj z Carinsko upravo opravljala od 1. julija dalje. Poostren nadzor je zajemal predvsem gotovinsko poslovanje.

Od julija dalje je bilo opravljenih preko 20.000 nadzorov DURS-a in CURS-a, od tega 14.000 preventivnih obiskov davčnih zavezancev, 3733 davčnih nadzorov z metodo fotografiranja, nadzor blagajniškega poslovanja ter izdajanja računov. Julija je namreč stopil v veljavo dikcija, da davčni zavezanci pri izdaji računov ne smejo uporabljati programov, ki omogočajo naknadno spreminjanje ali brisanje podatkov o izdanih računih. DURS je do sedaj ugotovil 20 primerov te kršitve, za tovrstno kršitev so izdali globe v višino 760.000 EUR.

V ostalih davčnih postopkih sta DURS in CURS izdala globe v skupnem znesku 493.800 evrov glob ter izdali 2613 plačilnih nalogov, s katerimi so izrekli za 2,92 milijona evrov glob.

Posebnega nadzora so bili letos deležni predvsem gostinci, pri katerih je davčna uprava pobrala za več kot 25% več DDV-ja kot v enakem obdobju lani.

Poleg gostincev se je DURS oktobra lotil poostrenega nadzora cvetličarjev, vrtnarjev in svečarjev tervulkanizerjev. Decembra pa bo poostren nadzor nad prazničnimi stojnicami.

Nadzor v številkah:

· Od julija dalje je davčna uprava z vsemi aktivnostmi in nadzori nabrali več kot 4 milijone evrov

· 2.650 MMS-sporočil s fotografijami računov je prejel DURS

· 6.700 računov so zbrali zaposleni na Dursu in Cursu

· 14.000 preventivnih obiskov davčnih zavezancev

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/11/28/rezultati-poostrenega-davcnega-nadzora/