O-STA

Konkurenčna prednost z znakom za okolje EU

Znak za okolje EU (okoljska marjetica) prinaša pridobitelju dodano vrednost in konkurenčno prednost na rastočem trgu blaga in storitev.

Znak za okolje je instrument zagotavljanja varstva okolja, ki temelji na tržni osnovi. Znak se dodeli proizvodom z visokim okoljskim standardom na podlagi določenih meril glede uporabnosti. EU ga je vpeljala v pravni red z letom 1992.

Da bi dvignili interes podjetij za pridobitev znaka, se je Agencija Republike Slovenije za okolje odločila zaračunavati minimalno pristojbino za vlogo za pridobitev znaka za okolje EU.

Uredba Evropske komisije je določila, da ta ne sme biti nižja od 200 EUR in ne višja od 2000 EUR, Agencija se je zato odločila za najnižjo možno pristojbino, torej 200 EUR.

Znak za okolje lahko pridobite za številne izdelke kot so čistila, pohištvo, razne vrste papirja, elektronsko opremo, oblačila in obutev, čistila, za izdelke za osebno nego, vrtnarjenje ter dom. Poleg tega pa tudi za storitve kampov in turistične nastanitvene storitve.

Podlago za pridobitev znaka za okolje EU določa Zakon o varstvu okolja.

Ukrep je pričel veljati s 1. januarjem 2014.

http://data.si/blog/2014/01/02/konkurencna-prednost-z-znakom-za-okolje-eu/