O-STA

Ne spreglejte: Trije javni pozivi k oddaji napovedi dohodnine oziroma za odmero davka

Ministrstvo za finance je objavilo tri javne pozive, s pojasnili, k vložitvi napovedi za odmero dohodnine oziroma za odmero davka, ki jih je treba vložiti do 28. Februarja.

Davčni zavezanec, ki je imel v letu 2013 obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, mora vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite do 28. februarja 2014. Napovedi ni potrebno vložiti, če skupni znesek obresti na denarne depozite v letu 2013, ne presega zneska 1000 EUR.

Davčni zavezanec, ki je v letu 2013 odsvojil vrednostne papirje ali deleže ali investicijske kupone, mora vložiti napoved za odmero dohodnine od pridobljenega dobička najpozneje do 28. februarja 2014. Pozor: tudi če "dobiček" ni bil ustvarjen je napoved obvezno potrebno oddati.

Davčni zavezanec, ki je v letu 2013 odsvojil izvedeni finančni instrument (pridobljen na dan 15. 7. 2008 in po njem), mora oddati napoved za odmero davka od pridobljenega dobička do 28. Februarja 2014.. Zavezancu ni potrebno v napovedi upoštevati izvedenih finančnih instrumentov, ki so bili pridobljeni pred 15. 7. 2008. Pozor: tudi če "dobiček" ni bil ustvarjen je napoved obvezno potrebno oddati.

http://data.si/blog/2014/01/08/ne-spreglejte-trije-javni-pozivi-k-oddaji-napovedi-dohodnine-oziroma-za-odmero-davka/