O-STA

Preverite podatke za dohodnino

Bliža se konec meseca, ko se izteče rok, do katerega morajo vsi izplačevalci kakršnihkoli dohodkov fizičnim osebam poslati prejemnikom povzetek o izplačanih dohodkih v preteklem letu.

Durs obvešča vse izplačevalce dohodkov, da bliža konec meseca, ko se izteče rok, do katerega morajo vsi izplačevalci kakršnihkoli dohodkov fizičnim osebam (plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja, nagrade za poslovodenje/prokuro, honorarji, najemnine, dividende, obresti itd.) poslati prejemnikom povzetek o izplačanih dohodkih v preteklem letu.

Pred tem lahko preverijo pravilnost podatkov na portalu eDavki, kjer so zbrani vsi podatki, ki so bili poslani na DURS ob posameznem izplačilu (iREK obrazci).

V kolikor so ugotovljena odstopanja DURS poziva, da se anomalije odpravijo čim preje oz. najkasneje do 31.01.2014 s predložitvijo manjkajočih ali popravkov že vloženih obrazcev REK