O-STA

Spremenjena uprava Gorenjske banke

Kranj, 27. januarja - Nadzorni svet Gorenjske banke je v petek na svoji seji sprejel sklep o predčasnem prenehanju mandata predsednika uprave Gorazda Trčka zaradi odhoda v pokoj. Na njegovo mesto je kot nadomestnega člana in predsednika uprave imenoval Andreja Andoljška, ki je pred tem odstopil kot predsednik nadzornega sveta banke.

V upravo banke sta bila na isti seji nadzornega sveta imenovana še Mojca Osolnik Videmšek in Hans Hermann Lotter, za katera bo nemudoma začet postopek za pridobitev licenc Banke Slovenije. Član uprave Gorenjske banke ostaja tudi Srečko Korber.