O-STA

Gorenjska banka uspešno uresničuje svoje zaveze za učinkovito rabo energije

Kranj, 13. junija - Gorenjska banka je v preteklih dneh uspešno izvedla menjavo sistema hlajenja poslovne stavbe na Bleiweisovi cesti 1, v Kranju, s čemer v praksi potrjuje strateško usmeritev banke glede učinkovite rabe energije.

Investicija v novo toplotno črpalko, v višini 100.000 evrov, je del predvidenih investicijskih in organizacijskih ukrepov banke za učinkovito rabe energije. Z odgovornim odnosom do okolja banka izpolnjuje svoje zaveze na področju energetske učinkovitosti in zmanjševanja porabe energije.

Znižanje rabe energije je evropski projekt, ki se je začel s Strategijo Evropa 2020. Strategijo so implementirale v svojo zakonodajo vse članice EU. V Sloveniji energetsko učinkovitost oziroma zmanjšanje porabe energije predpisuje Energetski zakon, ki določa velikim družbam obvezo izvajanja energetskih pregledov. Gorenjska banka je takšen energetski pregled izvedla v letu 2018. V skladu s svojo strateško usmeritvijo na področju učinkovite rabe energije si je Gorenjska banka zadala za cilj, da v letošnjem letu prihrani do deset odstotkov energije.