O-STA

Upoštevajte zahtevane pogoje pri spreminjanju dejavnosti

Podjetniki se marsikdaj želijo opravljati drugo dejavnost ali dodati novo dejavnost. Sprememba dejavnosti podjetja je preprosta, vendar pa morate tudi v tem primeru upoštevati pogoje za opravljanje nove dejavnosti.

Vrste dejavnosti

Ločiti je potrebno regulirane in neregulirane dejavnosti. Tretji sklop pa predstavljajo še obrtne dejavnosti. Vse dejavnosti so navede v Standardni klasifikaciji dejavnosti. Podrobnejše razlage posameznih dejavnosti najdete tukaj.

1. Za opravljanje nereguliranih dejavnosti niso določeni posebni pogoji, zato jih lahko opravlja vsakdo. To pa ne vključuje pogojev, ki so vezani na registracijo podjetja ali na osebo, ki bo določeno dejavnost opravljala (npr izobrazba). V ta sklop spadajo dejavnosti kot so različne oblike svetovanj, računovodske storitve, programiranje, prevajanje in podobno.

2. Drugi sklop so regulirane dejavnosti, za katere obstajajo posebni pogoji. O reguliranih dejavnostih smo že pisali. Celoten prispevek lahko najdete tukaj.

3. Obrtne dejavnosti pa so doživele nekaj sprememb v lanskem letu. Sprejete so bile namreč spremembe Obrtnega zakona, ki so stopile v veljavo konec aprila 2013. Neuradno prečiščeno besedilo (ObrZ-NPB3) lahko najdete tukaj.

Najpomembnejša sprememba je bila določba glede članstva v Obrtno podjetniški zbornici, ki od konca leta 2014 ni več obvezno, le prostovoljno.

Pomembna novost Obrtnega zakona se nanaša na Uredbo o obrtnih dejavnostih (Ul. RS, št. 63/2013), ki določa pogoje za opravljanje določenih dejavnosti.

O ostalih spremembah Obrtnega zakona si lahko več preberete tukaj.

Pogoji spreminjanja dejavnosti

Po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) je potrebno spremembo sporočiti na AJPES. Vsako dodajanje in spreminjanje dejavnosti lahko opravite tudi na e-VEM točkah.

Dejavnost lahko pričnete opravljati šele, ko je vpisana v register oziroma ko izpolnite vse zahtevane pogoje, določene za opravljanje dejavnosti.

Podjetje sicer lahko opravlja druge posle, potrebne za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

Prekršek

Podjetje lahko opravlja le registrirano dejavnost, sicer gre za prekršek po ZGD-1. Če podjetje izda račun v okviru dejavnosti, ki ni registrirana, je lahko podjetje oglobljeno v primeru obiska inšpektorja.

Ustanovitev podjetja

Posebne pogoje za opravljanje dejavnosti je potrebno upoštevati tudi ob ustanovitvi podjetja.

http://data.si/blog/2014/01/29/upostevajte-zahtevane-pogoje-pri-spremembi-dejavnosti/