O-STA

Enostavnost poslovanja v Sloveniji

V enostavnosti ustanavljanja podjetij je Slovenija poskočila za največ mest, prehiteli smo celo Avstrijo in Nemčijo.

Svetovna banka od leta 2002 opravlja analizo Doing Business, v kateri raziskujejo, kako predpisi in njihovo izvrševanje vpliva na mala in srednja podjetja.

Ravno na področju Enostavnosti poslovanja smo doživeli velik napredek, saj za Avstrijo in Nemčijo zaostajamo le minimalno. Za Avstrijo 3 mesta in za Nemčijo 12 mest.

Prehiteli pa smo obe državi na področju Enostavnosti ustanavljanja podjetij, saj smo pred Avstrijo kar za 100 mest, pred Nemčijo pa za 73 mest. Za več mest smo se dvignili na področju Zaščite investitorjev in Plačevanja davkov. Tako spadamo med tri države na ravni EU, ki so pri izvajanju ukrepov za enostavnost poslovanja dejansko napredovale.

Za leto 2014 napovedujejo še celo izboljšanje. S trenutnega 35. mesta izmed 189 analiziranih držav, se bomo dvignili še za dve mesti.

Slabi pa smo v pridobivanju sredstev za poslovanje, padli smo za 109 mest.

Razlog za takšen uspeh lahko pripišemo e-VEM točki za ustanavljanje podjetij. V EU je samo še ena država, kjer je mogoče ustanoviti podjetje brezplačno in to je Danska.

V Sloveniji je lahko odpreti podjetje. Če še vedno niste prepričani, obiščite naš seminar Zaposlitev ali Samozaposlitev.

http://data.si/blog/2014/01/28/odlicna-enostavnost-poslovanja-v-sloveniji/