O-STA

Odločba za DDV se mora izdati na fizično osebo

Fizična oseba, ki opravlja katero koli ekonomsko dejavnost (ne glede na statusno obliko), DURS v sistem VIES za fizične osebe, ki so identificirane za namene DDV po uveljavitvi ZDDV-1E, pošilja kot naslov davčnega zavezanca naslov njegovega stalnega prebivališča.

Dodelitev identifikacijske številke za DDV pomeni dokaz o davčnem statusu davčnega zavezanca za namen odmere DDV in poenostavlja nadzor davčnih zavezancev zaradi pravilnega pobiranja davka. Zato DURS preverja status davčnega zavezanca preden mu dodeli identifikacijsko številko za DDV.

Fizična oseba, ki je samozaposlena, se jih v obdavčljiv promet šteje ves promet, ki ga dosega iz opravljanja dejavnosti. Zato DURS vse take osebe za namene DDV identificira kot fizične osebe. S spremembami Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E) DURS enako obravnava vse fizične osebe, ki opravljajo določeno ekonomsko dejavnost, ne glede na organizacijsko obliko.

TO pomeni poenostavitev za fizične osebe (s.p.), zato morajo na izdanih računih napisati davčno številko, s katero so identificirani za namene DDV, firmo in sedež registrirane dejavnosti. Sedaj velja, da je davčni zavezanec, ki je presegel prag za vstop v sistem DDV kot samostojni podjetnik, identificiran za namene DDV tudi za ostale ekonomske dejavnosti, ki jih opravlja v neodvisnem razmerju kot fizična oseba.

Če pa želijo za pridobiti potrdilo za o identifikaciji za DDV, kjer so navede vse registrirane dejavnosti, ki jih opravlja, DURS na vlogo davčnega zavezanca izda potrdilo z navedbo imena, priimka, stalnega prebivališča fizične osebe, navedbo dejavnosti (tudi naslov dejavnosti), ki so registrirane pri posameznem organu.

Zaradi vsega navedenega torej davčni zavezanec fizična oseba, ki opravlja katero koli ekonomsko dejavnost (ne glede na statusno obliko), DURS v sistem VIES za fizične osebe, ki so identificirane za namene DDV po uveljavitvi ZDDV-1E, pošilja kot naslov davčnega zavezanca naslov njegovega stalnega prebivališča.

Ker je na podlagi navedenega davčni zavezanec fizična oseba, ki opravlja katero koli ekonomsko dejavnost (ne glede na statusno obliko), DURS v sistem VIES za fizične osebe, ki so identificirane za namene DDV po uveljavitvi ZDDV-1E, pošilja kot naslov davčnega zavezanca naslov njegovega stalnega prebivališča.

http://data.si/blog/2014/01/28/odlocba-za-ddv-se-mora-izdati-na-fizicno-osebo/