O-STA

"Vse na enem mestu" tudi za tujce

Dve evropski direktivi bosta uvedli enostavnejše in krajše postopke za pridobivanje delovnih dovoljenj za tujce.

Vlada je sprejela novelo Zakona o tujcih, katere glavni namen je prenesti Direktivo 2011/98 in Direktivo 2011/51 v slovenski pravni red. Novela bo prinesla enostavnejši postopek pri pridobivanju dovoljenj za prebivanje in delo za tujce tretjih držav.

Uvedel se bo t. i. "enotni postopek", s katerim bo tujec, državljan tretje države, z eno vlogo, v enem postopku in z enim dokumentom pridobil dovoljenje za prebivanje in delo na upravni enoti.

Direktiva 2011/98 uvaja načelo "vse na enem mestu" za tujce, ki bo vložili prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela. Enotno dovoljenje bo lahko dobil tudi tujec zaradi opravljanja sezonskega dela, samozaposlitve, opravljanja dela po napotitvi ali če bo opravljal delo kot dnevni delovni migrant.

Predlog zakona bo tudi skrajšal roke za odločanje o izdaji dovoljenja za prebivanje.

Odpravljene bodo tudi nekatere administrativne ovire:

- Določeni tujci, ki že zakonito prebivajo v državi, bodo lahko prvo dovoljenje za prebivanje pridobili v državi

- Možnost za pridobitev prvega dovoljenja bodo dobili tudi raziskovalci, študenti, tujci, ki zaprosijo za prvo modro karto EU

- Olajšana bo pridobitev prvega dovoljenja za prebivanje saj tujcem, ki so že zakonito vstopili v državo, ne bo potrebno zaprositi za dovoljenje zunaj države in čakati na vročitev dovoljenja

Direktiva 2011/51 se sicer nanaša na osebe, ki zaprosijo za mednarodno zaščito.

Storitve ta tujce ponujamo tudi na Data d.o.o., od ustanovitve podjetja do pomoči pri pridobivanju delovnih dovoljenj.

http://data.si/blog/2014/01/29/vse-na-enem-mestu-tudi-za-tujce/