O-STA

Avtotehna v prvi polovici leta ustvarila 278 milijonov tolarjev dobička

Ljubljana, 11. septembra - Nadzorni svet Avtotehne d.d. je danes na svoji seji obravnaval Poročilo o poslovanju družb Skupine Avtotehna v prvem polletju 2002, ga potrdil in ocenil, da družba uresničuje svoje poslanstvo. V tem obdobju je Avtotehna poslovala po pričakovanjih in ustvarila 278 milijonov tolarjev skupnega dobička pred obdavčenjem, kar je za 119 milijonov več kot v istem obdobju lani in za desetino presega planirane rezultate.

Strateški načrt Avtotehne do leta 2004 predvideva, da bo družba v letošnjem letu ustvarila 521 milijonov tolarjev bruto dobička. Nosilna stebra tega načrta in dolgoročne stabilnosti ter razvojne usmerjenosti koncerna ostajata informacijska tehnologija in biro oprema ter avtomobilizem.

Prvi steber predstavlja podskupina Repro, v katerem je Skupina Avtotehna z nizom skrbno načrtovanih in dobro pretehtanih poslovnih potez skoncentrirala uvoz in distribucijo računalniške opreme. Tu so v letošnjem letu zaključili z reorganizacijo, ki je bila potrebna po priključitvi treh družb v skupino ter zastavili nove cilje za delovanje te funkcionalno zaključene celote. Vizija razvoja te podskupine predvideva združevanje funkcij distribucije, sistemskega inženiringa, poprodajnih storitev in logistike. Predvideva pa tudi nastop na zunanjih trgih. Bruto dobiček podskupine v prvem polletju znaša 163 milijonov tolarjev oziroma 59 % bruto dobička Skupine Avtotehna v tem obdobju. Celotno področje informacijske tehnologije in biro opreme je v tem obdobju ustvarilo 188 milijonov bruto dobička.

Drugi steber oziroma vodilno področje Skupine Avtotehna je avtomobilizem. Tu v letu 2002 načrtujejo 10 milijard tolarjev prihodkov, v prvem polletju pa so jih dosegli 4,2 milijarde. Na tem področju se Avtotehna intenzivno pripravlja na novo ureditev prodaje vozil, prilagojeno poslovanju v okvirih Evropske skupnosti. Temu je prilagojena tudi strategija razvoja te dejavnosti, ki predvideva organizacijo prodaje vozil različnih znamk na enem mestu in z združenimi poprodajnimi funkcijami in storitvami.

Skupina Avtotehna si tako s poslovnimi rezultati utrjuje svoj položaj na Slovenskem trgu. Hkrati svoje poslovanje intenzivno usmerja tudi v tujino, kjer z mnogimi aktivnostmi najprej ponovno osvaja trge v državah nastalih na območju nekdanje Jugoslavije. S svojo strategijo utrjuje področje informacijske tehnologije, z dopolnitvami ter izboljšavami trženja in celovitih storitev na področju avtomobilizma pa učinkovito premaguje recesijo na tem področju. S tem Avtotehna ohranja svojo trdnost, dolgoročno stabilnost in razvojno usmerjenost, hkrati pa z uvajanjem novih metod in storitev ter proizvodnje skrbi za ustrezno razmerje med posameznimi dejavnostmi, kar ji zagotavlja dolgoročno poslovno stabilnost.