O-STA

Skupina Avtotehna vse bolj doma tudi na področju razvoja informacijskih sistemov

Avtotehna je realizirala svoje cilje na področju prodaje, distribucije in vzdrževanja računalniške opreme, ko je z nakupom podjetij PCX Computers d.o.o., HPC d.o.o. in ALSTORE d.o.o. postala osrednja slovenska računalniška hiša. Sinergijski učinki krepitve računalniške dejavnosti se že kažejo v poslovnih rezultatih. S Sektorjem za razvoj informacijskih sistemov se še intenzivneje vključuje in uveljavlja na področju zagotavljanja celovitih informacijskih rešitev.

"Sektor RIS s svojima partnerjema Incadea AG in Navision sledi viziji Skupine Avtotehna, zagotavljanju najboljšega in najsodobnejšega, kar ta hip ponuja svetovna tehnologija," je na današnji tiskovni konferenci poudaril Jordan Kocjančič, predsednik Uprave Avtotehne d.d.

Avtotehnin Sektor RIS je v letošnjem letu postal ekskluzivni partner Incadee AG za področje Slovenije in Hrvaške. To je povsem nova družba, s sedežem v Rosenheimu v Nemčiji. Nastala je s ciljem, da zapolni praznino, ki je vladala na trgu sistemov upravljanja v avtomobilski branži in s partnerstvom z enim od najbolj uveljavljenih poslovno informacijskih sistemov Navision Financials iz Danske. Rezultat je nov poslovno informacijski sistem za avtomobilsko branžo incadea.engine®, ki mu danes zaupajo pri Oplu in mnogih drugih uglednih avtomobilskih tovarnah.

Izhodišče za razvoj in kasnejši uspeh teh sistemskih rešitev je v spoznanju, da v obdobju informacijske družbe lahko izboljšamo svojo učinkovitost in uspešnost predvsem preko učinkovitega upravljanja odnosov s strankami, odkrivanja lastnosti in skrivnosti, ki potrošnike vodijo k določeni blagovni znamki ali modelu in zniževanja stroškov. Upravljanje z dobaviteljskimi verigami omogoča celovit nadzor nad proizvodnimi in distribucijskimi stroški ter vodi k njihovemu optimiziranju oziroma največji možni racionalizaciji. Ključ do uspeha je torej obvladovanje konceptov CRM (Customer Relationship Management) in SCM (Supply Chain Management), kot najsodobnejših pristopov pri obvladovanju poslovnih procesov.

"Temelj uspešnosti in učinkovitosti vseh v avtomobilski branži je odzivnost na tržne spremembe in hitrost ter ažurnost zbiranja in pretoka kvalitetnih informacij, " je prepričan dr. Dejan Leskovšek, direktor Sektorja RIS in svetovalec uprave Avtotehne d.d. V Sektorju RIS so prevzeli celotno prilagajanje incadee.engine® uporabnikom za področje Slovenije in Hrvaške. Incadea.engine® temelji na Navisionu in je s tem že prilagojena malim in srednjim podjetjem. "Sistem zagotavlja celovito podporo vsem poslovnim procesom, enovite, integrirane in modularne rešitve, kjer se vsi podatki vnašajo le enkrat, je enostaven in prilagodljiv. Omogoča celovito upravljanje odnosov s strankami in je enostaven za uporabo, saj temelji na Microsoftovem okolju, " dodaja dr. Dejan Leskovšek.

Dodatne informacije: Dr Dejan Leskovšek, svetovalec uprave in direktor Sektorja RIS Avtotehne d.d., Celovška cesta 175, Ljubljana, Tel. 01 5818100, fax 01 50 55 480, e-mail: navision@avtotehna.si, www.ris.avtotehna.si