O-STA

Avtotehna se intenzivno vključuje tudi v razvoj informacijskih sistemov

Avtotehna, ki je pred nedavnim odločno napovedala svoje cilje na področju prodaje, distribucije in vzdrževanja računalniške opreme, se z znanjem in izkušnjami, skoncentriranimi v sektorju razvoja informacijskih sistemov (RIS), uveljavlja tudi s celovitimi informacijskimi rešitvami. Na tem področju, ki so ga sedaj okrepili še s certifikatom "Microsoft Certified Partner", so zasnovali dolgoročno razvojno strategijo, temelječo na nadpovprečni koncentraciji znanja, izkušenj in kapitalskega zaledja tako v omenjenem sektorju, kot v vsej skupini Avtotehna. Svojo skrb za odličnost poslovnih informacijskih rešitev znotraj skupine Avtotehna, so že pred letom nadgradili z intenzivnim trženjem rešitev, temelječih na svetovno znanih in za Slovenijo prilagojenih programskih rešitvah Navision, primernih predvsem za mala in srednja podjetja. Kot certificiranemu partnerju Microsofta pa so se Avtotehninemu sektorju RIS, odprle še dodatne možnosti, predvsem za aplikacije celostnih in najboljših rešitev za posamezne uporabnike. Še posebej veliko razvojnih priložnosti si v vodstvu Avtotehninega sektorja RIS obetajo zaradi možnosti, ki jim ga tako za slovenski trg kot za tržišča novonastalih držav na območju nekdanje Jugoslavije prinaša trdno poslovno zaledje in organizacijska ter panožna razširjenost skupine Avtotehna d.d.

Z vpisom Avtotehninega sektorja RIS med certificirane partnerje Microsofta, se je družina podjetij, ki izpolnjujejo pogoje za upravljanje z Microsoftovo programsko bazo, povečala za člana, katerega prvenstveni namen ni zgolj trženje programske opreme, ampak snovanje sistemskih rešitev, prilagojenih potrebam porabnikov. Direktor Avtotehninega sektorja RIS, dr. Dejan Leskovšek je ob izpolnitvi pogojev za certificiranega partnerja Microsofta v Avtotehni, poudaril, da so se za pridobitev tega certifikata odločili predvsem zaradi osnov, ki jih Microsoftova programska oprema zaradi svoje razširjenosti in univerzalnosti nudi tako uporabnikom kot drugim proizvajalcem programske opreme na lokalni kot globalni ravni.

"Avtotehnin sektor razvoja informacijskih sistemov, ki je že zasnoval številne sistemske rešitve porabnikom s posebnimi podjetniškimi potrebami, bo lahko s certifikatom, ki potrjuje partnerstvo Microsofta, odslej še učinkoviteje združeval in dopolnjeval različne sistemske rešitve, pisane na kožo uporabnikov. Še posebej tistih s specifičnimi potrebami. Z izkušnjami, ki smo si jih v preteklosti že pridobili na področju relacijskih baz, kot je naprimer Microsoft SQL server, bomo kreirali celovite sistemske rešitve na konkurenčen način. Ob znanju in zaupanju, ki so nam ga izkazali že številni svetovni proizvajalci programske opreme, lahko partnerje prepričamo tudi s poslovno odličnostjo, ki je lastna skupini Avtotehna, pa tudi z varnostjo poslovanja, ki ga našemu sektorju zagotavlja kapitalsko močna matična družba. Odločili smo se, da bomo vodilnemu položaju, ki si ga je Avtotehna pridobila na trgu prodaje in distribucije računalniške opreme, dodali še sistemsko podporo za širok krog zahtevnejših porabnikov. Tistih, ki od programske opreme pričakujejo nekaj več, predvsem pa rešitve, prilagojene njihovim poslovnim potrebam, hitrim spremembam, globalizaciji, novi ekonomiji in racionalizaciji," poudarja dr. Dejan Leskovšek in dodaja, da je Avtotehnin sektor RIS s pridobitvijo certifikata Microsoft Certified Partner, deloma odgovoril tudi na aktualne procese na eni strani koncentracije, na drugi strani pa specializacije sistemskih rešitev. "Ti se počasi, a nezadržno približujejo tudi Sloveniji, zato smo se v Avtotehni odločili, da jih pričakamo pripravljeni. Strokovno, tehnološko in tržno," dodaja dr. Dejan Leskovšek, direktor sektorja RIS in svetovalec uprave Avtotehne d.d.

Dodatne informacije: Dr. Dejan Leskovšek, svetovalec uprave in direktor sektorja razvoja informacijskih sistemov Avtotehna, d.d. Celovška cesta 175, Ljubljana, tel. 01 581 8100,
fax. 01 505 5480, e-mail: navision@avtotehna.si, www.ris.avtotehna.si