O-STA

: AVTOTEHNA TRGOVINA S PROGRAMOM BELE TEHNIKE BOSCH VSTOPA V VSE SEGMENTE UPORABNIKOV

Na Ljubljanskem gradu je Avtotehna Trgovina svojim poslovnim partnerjem predstavila novosti v programu bele tehnike Bosch. Redno letno izobraževanje poslovnih partnerjev Avtotehne Trgovine je investicija v povečevanje zadovoljstva vseh, vpletenih v procese menjave.

Avtotehna Trgovina z letom 2002 vstopa v nov, še ambicioznejši razvojni cikel. Po temeljitih pripravah, analizah in raziskovanju potreb ter pričakovanj uporabnikov so si zastavili zahtevne cilje pri pridobivanju večjega tržnega deleža med izdelki bele tehnike. Svoje ambicije želijo ustvariti predvsem v segmentu kupcev, ki pričakujejo izdelke vrhunske kvalitete, nekoliko manj pa so pozorni na posamezne zahtevnejše elemente in zmogljivosti bele tehnike. Svojo prisotnost na trgu bele tehnike bodo okrepili z izdelki, ki bodo izpolnjevali vse ključne zahteve uporabnikov po izjemni kvaliteti, zanesljivosti in trajnosti ter bodo hkrati sodili v srednje cenovne razrede.

Za vstop v ta segment uporabnikov se temeljito pripravljajo. Posebno pozornost so zato posvetili izobraževanju in usposabljanju tako prodajnega kot servisnega osebja. Predstavili so jim novosti in širino celovitega prodajnega programa. Tak pristop se je v preteklosti izkazal za izjemno uspešnega. »Znanje in motiviranost naših sodelavcev sta temelja našega uspeha in ključ za doseganje zadovoljstva in zvestobe naših kupcev«, poudarja vodja marketinga v Avtotehni Trgovini gospa Polona Kocič. »Pri izboru lokacije šolanja smo se odločili za Ljubljanski grad, kar še dodatno poudarja ugled, ki ga blagovna znamka Bosch uživa pri uporabnikih«, dodaja Polona Kocič.

Z usposabljanjem ključnih partnerjev je Avtotehna Trgovina naredila prvi korak k realizaciji ambicioznih ciljev za leto 2002, med katerimi ima velik pomen širitev prodajnega programa Bosch tudi na segment uporabnikov, ki se zavedajo kakovosti teh izdelkov, hkrati pa pozornost posvečajo tudi cenam.