O-STA

Avtotehnin dobiček bo letos bistveno večji kot lanski

Nadzorni svet Avtotehne, ki je na svoji seji temeljito analiziral poslovanje skupine v letošnjem letu, je ugotovil, da se v skupini že kažejo sinergijski učinki okrepitve trženja računalniške opreme, ki so jo izvedli v letošnjem letu. Z nakupom podjetij PCX Computers d.o.o., HPC d.o.o. in ALSTORE d.o.o. je Avtotehnina družba Repro postala osrednja slovenska računalniška trgovska hiša. Toda tudi drugi sestavni členi skupine Avtotehna so v glavnem poslovali uspešno in kumulativni rezultati skupine 23 podjetij, ki poslujejo pod okriljem Avtotehne d.d., kažejo, da so že v desetih mesecih letošnjega leta realizirali 96 odstotkov letnega poslovnega načrta, ali v številkah: 17,4 milijarde tolarjev ustvarjenega prometa in 433 milijonov tolarjev dobička pred obdavčenjem. To predstavlja 27 odstotkov nad načrtovano stopnjo rasti dobička, ki ga bo do konca leta kar za dobro polovico več, kot v prejšnjem poslovnem letu. Ob tem je Avtotehna v letošnjem letu tudi veliko investirala. Poleg nakupov omenjenih podjetij, je pred dnevi v Kranju odprla nov prodajno servisni center za vozila Opel, s katerim sicer upravlja njeno podjetje AT Vis Za njegovo vzpostavitev je skupina Avtotehna investirala več kot 500 milijonov tolarjev.

Poleg pregleda letošnjega poslovanja, so se člani nadzornega sveta Avtotehne d.d., ki ga od letos vodi mag. Romana Pajenk, sicer predsednica uprave Probanke, ki je največji posamični lastnik Avtotehne , temeljiteje ukvarjali še s poslovnim načrtom te družbe za naslednje leto. Ob nekaterih investicijskih in organizacijskih posodobitvah, delničarji tega poslovnega sistema lahko od uprave, ki ji predseduje Jordan Kocjančič, pričakujejo ponovno ugodno gospodarjenje, ki naj bi konec naslednjega leta pod črto pokazalo nekaj več kot 500 milijonov tolarjev dobička.