O-STA

Data D.O.O. 31. Januar 2014

V Sloveniji vlada finančna kriza, vendar pa že dva meseca nimamo ministra za gospodarstvo. Obrtno-podjetniška zbornica zato predlaga združevanje malega gospodarstva.

Odkar je minister za gospodarstvo mag. Stanko Stepišnik odstopil, je slovensko gospodarstvo že dva meseca brez vodstva.

Kako lahko zaženemo gospodarstvo brez vodstva, se sprašujejo tudi v Obrtno-podjetniški zbornici (OZS). Zato so Vladi RS predlagali ustanovitev Sveta za obrt in podjetništvo, ki bi ga vključili pod Ministrstvo za gospodarstvo in razvoj. Menijo, da bi spodbujanje malega gospodarstva pomembno prispevalo k izhodu iz krize.

Malo gospodarstvo v Sloveniji namreč obsega 230 000 oseb, kar je po ocenah OZS polovica zaposlenih v gospodarstvu, po številu subjektov pa to pomeni 99 odstotkov celotnega gospodarstva. Malo gospodarstvo je tudi veliko bolj ogroženo, še posebej ker se v preteklosti niso tako osredotočali na pomoč malim podjetnikom.

Svet za obrt in podjetništvo bi tako v okviru Ministrstva obravnaval vsebinska vprašanja iz sveta podjetništva, pomagal vladi s predlogi in mnenji ter spremljal razmere na teh področjih. Svet bi imel predsednika, namestnika in trinajst članov, predsednik sveta bi bil minister za gospodarstvo, namestnik pa predsednik OZS.

http://data.si/blog/2014/01/31/bi-zdruzevanje-malega-gospodarstva-pomagalo/