O-STA

Podaljšanje roka za izpolnitev davčnih obveznosti

Davčni zavezanci morajo predložiti davčne obračune v predpisanih rokih. Če jim to ne uspe, lahko zaprosijo za predložitev davčnega obračuna po predpisanem roku, kar pomeni, da lahko podaljšajo rok za izpolnitev davčnih obveznosti.

Za podaljšanje roka za izpolnitev davčnih obveznosti mora davčni zavezanec mora podati predlog, če želi predložiti davčni obračun kasneje, kot to določa rok. Enako velja za predložitev davčne napovedi.

Zavezanec mora podati predlog najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je prenehal obstajati vzrok zaradi katerega je zamudil. To je t. i. subjektivni rok.

Zavezanec pa mora upoštevati, da takšnega predloga ne bo mogel podati, če je od roka, do katerega bi moral predložiti davčni obračun, preteklo že več kot 3 mesece. To je t.i. objektivni rok.

V predlogu mora davčni zavezanec navesti razloge za zamudo in jih tudi dokazati.

Primer

Kot vzrok zaradi katerega zavezanec ni mogel pravočasno oddati davčnega obračuna, lahko navedemo naravno nesrečo. Zavezanec mora najkasneje v 8 dneh od prenehanja vzroka, tj. naravne nesreče, podati predlog za kasnejšo predložitev davčnega obračuna. V vsakem primeru pa takšnega predloga ne bo mogel podati, ko bo preteklo 3 mesece od roka, v katerem bi moral predložiti davčni obračun.

Več o davčnem svetovanju si lahko preberete tukaj.