O-STA

Razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom

Kakšna je razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom? Kaj sploh pomeni knjigovodstvo? Ga lahko podjetnik opravlja sam? Podjetniki velikokrat ne poznajo osnovnih izrazov iz sveta računovodstva, zato se težko odločijo, kaj njihovo podjetje sploh potrebuje.

Knjigovodstvo predstavlja le del računovodstva, ki ga mora imeti vsako podjetje. Podjetje mora beležiti poslovno in finančno uspešnost, premoženjsko ter finančno stanje.

Knjigovodska listina se mora sestaviti za vsak poslovni dogodek in se vstaviti v poslovno knjigo. Knjigovodske listine so na primer račun, dobavnica, naročilnica.

Obstajajo trije načini vodenja poslovnih knjig:

· Evidenca prejetih in izdanih listin

· Enostavno knjigovodstvo

· Dvostavno knjigovodstvo

Razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom je glede beleženja. Pri enostavnem knjigovodstvu vsak znesek zabeležimo samo enkrat, pri dvostavnem knjigovodstvu pa se vsak znesek vpiše dvakrat, na dve mesti; iz tega izhaja bilanca stanja in rezultat.

Enostavno knjigovodstvo za samostojne podjetnike

Odločitev za enostavno knjigovodstvo je v domeni samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in izpolnjujejo vsaj dva od navedenih treh meril:

· povprečno število delavcev ne presega tri,

· letni prihodki so nižji od 42.000 EUR

· povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 EUR

To velja tudi za podjetnike, ki začnejo opravljati dejavnost in v prvem poslovnem letu ne zaposlujejo povprečno več kot tri delavce (to pomeni, da lahko enostavno knjigovodstvo na začetku vodijo VSI samostojni podjetniki - razen tisti, ki že v štartu zaposlujejo več kot 3 delavce).

Ko podjetnik navedene kriterije preseže, mora začeti poslovne knjige voditi po načelih dvostavnega knjigovodstva.

Samostojni podjetniki se lahko enostavnega knjigovodstva priučijo, za ostale pa vam nudimokvalitetne računovodske storitve, z več kot 20-letnimi izkušnjami.