O-STA

Novi prispevki za popoldanski s.p.

Prispevki za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanski s.p.) so se spremenili. Preverite, kakšni so novi zneski.

Popoldanski s.p. morajo plačevati pavšalne zneske prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno zavarovanje.

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Popoldanski s.p. morajo biti obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

Pavšalni znesek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 32,17 EUR.

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

Popoldanski s.p. morajo biti zavarovani še za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Zaradi novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so od 1. februarja prispevki višji. Od začetka februarja je stopnja prispevka določena v višini 0,53 odstotka od osnove. Novi pavšalni znesek je torej 8,09 EUR.

Novela je določila tudi dodaten prispevek za zdravstveno zavarovanje. Osnova je 25 odstotkov povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta, stopnja pa je 6,36 odstotka. Prispevek znaša 24,26 EUR.

Prispevek za PIZ32,17 EUR
Prispevek za ZZ8,09 EUR + 24,26 EUR
Skupaj64,52 EUR