O-STA

Davek na pravne osebe in dejavnost: podaljšan rok za predložitev obračuna

DURS je podaljšal rok za predložitev Obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013 in Obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2013.

DURS bo zaradi težav pri predložitvi obračunov za leto 2013, davčnim zavezancem izjemoma omogočil, da bodo v letu 2014 davčne obračune oddali po izteku zakonskega roka. Če boste predložili obračun po izteku zakonskega roka, tudi ne boste kaznovani za prekršek.

Rok za predložitev obračuna podaljšan do 22. aprila 2014

Podaljšan rok bo veljal za davčne zavezance, ki bodo naslednje obračune predložili v elektronski obliki preko sistema eDavki:

· Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013 (DDPO)

· Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2013 (DohDej)

DURS je podaljšal rok do vključno 22. aprila 2014.

Rok za plačilo ostaja nespremenjen

Plačilo obveznosti po obračunu pa ostaja nespremenjeno. Oba obračuna morajo davčni zavezanci plačati do 30. aprila 2014.

Komu ni potrebno ponovno predložiti obračuna?

Davčni zavezanci, ki so obračune DDPO že predložili v elektronski obliki v prejšnjih programih Silvester Pelias, teh ni potrebno ponovno predlagati.

Prav tako tistim davčnim zavezancem, ki so davčno osnovo od dohodka iz dejavnost ugotavljali po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih in so obračune DOhDej predložili v papirnati obliki ali v elektronski obliki, ne bo potrebno ponovno predlagati novega obračuna.

http://data.si/blog/2014/03/10/davek-na-pravne-osebe-dejavnost-podaljsan-rok-za-predlozitev-obracuna/