O-STA

Katere olajšave lahko uveljavljate, če ste zaposleni v tujini?

Slovenci, ki so zaposleni v tujini pri tujem delodajalcu, prebivajo pa v Sloveniji , se štejejo za rezidenta Slovenije. To pomeni, da morajo davčnemu organu poročati tudi o dohodkih, ki so jih prejeli v tujini.

Olajšave in znižanje davčne osnove

V davčni napovedi lahko uveljavite naslednje olajšave oziroma znižanje davčne napovedi:

· Odbitek tujega davka ali oprostitev

· Obvezne prispevke za socialno varnost

· Davčne olajšave

· Stroške prehrane in prevoza v zvezi z delom v tujini

Kako poročate o dohodkih prejetih v tujini?

Davčni upravi morate poročati na obrazcu medletne napovedi za odmero akontacije dohodnine.

Informativni izračun in ugovor

Informativni izračun dohodnine bo vseboval podatke o dohodkih iz tujine, če ste med letom pravilno napovedovali dohodke. Vendar kljub temu, da ste med letom oddajali medletne napovedi, je treba odbitek tujega davka oziroma oprostitev zaradi priznanja pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni, uveljavljati tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v napovedi za odmero dohodnine.

Poleg uveljavljanja tujega davka ali oprostitev lahko v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine (oziroma v letni napovedi za odmero dohodnine) uveljavljate tudi:

· Obvezne prispevke za socialno varnost

· Davčne olajšave

· Stroške prehrane in prevoza v zvezi z delom v tujini

Ugovor zoper informativni izračun morate vložiti v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna. Priložiti morate vsa dokazila o obstoju davčne obveznosti v tujini:

· Znesek davka, plačanega v tujini

· Osnovo za plačilo davka

· Dokazilo, da je davek v tujini dokončen in plačan

http://data.si/blog/2014/03/12/katere-olajsave-lahko-uveljavljate-ce-ste-zaposleni-v-tujini/