O-STA

Osebno delovno dovoljenje

Osebno delovno dovoljenje je eno izmed delovnih dovoljenj, ki jih je mogoče dobiti v Sloveniji. Omogoča zaposlitev pri kateremkoli delodajalcu v Sloveniji. Razlikujejo se glede na časovno obdobje, za katero jih je mogoče dobiti.

Osebno delovno dovoljenje se za razliko od dovoljenja za zaposlitev izda ne glede na potrebe po trgu dela in na vlogo tujca.

Obstajajo tri različne oblike osebnih delovnih dovoljenj. Prvo je namenjeno za samozaposlitev, drugo je dovoljenje z veljavnostjo treh let, v tretjo skupino pa spadajo dovoljenja za posebne kategorije tujcev.

Osebno delovno dovoljenje za samozaposlitev ali ustanovitev podjetja

Samozaposlitev ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Skladno s tem zakonom lahko tujec ustanovi podjetje, ga zastopa ali pa se registrira kot podjetnik posameznik (s.p.), če:

· Predhodno pridobi osebno delovno dovoljenje za eno leto

· Če ima osebno delovno dovoljenje za tri leta

· Če ima prost dostop na trg dela

Osebno delovno dovoljenje je mogoče tudi podaljšati.

Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let

Osebno delovno dovoljenje za dobo treh let lahko dobijo določene skupine ljudi, kot so samozaposleni tujci, tujec z določeno stopnjo izobrazbe in dnevni delovni migrant, tujci, ki so študij dokončali v Sloveniji,tujci, ki so opravljali raziskovalno delo v Sloveniji, pod določenimi pogoji tudi družinski člani.

Tudi ta vrsta osebnega dovoljenja se lahko podaljša ali pa izda ponovno.

Osebno delovno dovoljenje za posebne kategorije tujcev

Posebne kategorije tujcev so prosilci za mednarodno zaščito, oseba z začasno zaščito, žrtev trgovine z ljudmi, žrtev nezakonitega zaposlovanja in oseba s subsidiarno zaščito.

Postopek za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja

Postopek se opravi na Zavodu za zaposlovanje. Predložiti morate osebni dokument in druga dokazila. Pri vseh postopkih za pridobitev delovnih dovoljenj ali njihovo podaljšanje vam lahko pomagamo in svetujemo. Za pomoč pišite na data@data.si ali pokličite na +386 (0)1 600 1530. Več si lahko preberete tudi tukaj.

Poleg osebnega delovnega dovoljenja v Sloveniji obstaja še dovoljenje za zaposlitev ter dovoljenje za delo.