O-STA

Nepovratne finančne spodbude za večjo energijsko učinkovitost

V letu 2014 družba GEN-1 razpisuje nepovratne finančne spodbude za projekte, ki so usmerjeni k učinkoviti rabi energije za pravne osebe in podjetnike.

To je že drugi razpis družbe GEN-1 v letošnjem letu, ki je namenjen sofinanciranju izvedbe investicij za učinkovito rabo energije. Predmet javnega razpisa so spodbude za izvedbo v razpisu določenih ukrepov, ki skladno s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, zagotavljajo prihranke končne energije na območju Slovenije.

Vloge se bodo pričele zbirati 14. marca. Datum zaključka je vezan na porabo sredstev oziroma najkasneje do 16. maja 2014.

Višina sredstev na razpisu je 600.000 EUR. Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev se določi glede na velikost podjetja v v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov investicije, in sicer 30 odstotkov za velika podjetja, 40 odstotkov za srednja podjetja ter 5o odstotkov za mikro in mala podjetja.

Več informacij lahko dobite na spletni strani GEN-1.

Za ostale aktualne razpise za povratna in nepovratna sredstva pa vas vabimo na izobraževanje Aktualni razpisi za povratna in nepovratna sredstva.

http://data.si/blog/2014/03/12/nepovratne-financne-spodbude-za-vecjo-energijsko-ucinkovitost/