O-STA

Davčni olajšavi za zaposlovanje in investiranje

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je opozorilo na možnost uveljavljanje dveh olajšav za zavezance, ki opravljajo dejavnost in imajo sedež, kjer je visoka brezposelnost.

Davčni olajšavi za zaposlovanje in investiranje bodo lahko uveljavljali zavezanci, ki imajo sedež v občinah, kjer je visoka brezposelnost. Pomembno je, da tam tudi dejansko opravljajo dejavnost.

Zavezanci so lahko upravičeni do davčne olajšave:

· Za zaposlovanje v višini 70 odstotkov bruto plače s prispevki za vsakega novo zaposlenega delavca

· Za investiranje v višini 70 odstotkov investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredstva

Davčne olajšave je mogoče uveljavljati v spodaj naštetih občinah. Več o pogojih in rokih preverite naposameznih davčnih uradih.

ObmočjeObčine
ZasavjeTrbovlje, Hrastnik in Radeče
Maribor in širša okolicaMaribor, Kungota, Hoče - Slivnica, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi
PokolpjeKočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Semič, Črnomelj in Metlika
PomurjeApače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej

Za vsako podjetje je pomembno, da pozna vse možnosti znižanja nepotrebnih stroškov. Koristne nasvete lahko izveste na naših izobraževanjih ali pa za povprašate naše davčne strokovnjake.

http://data.si/blog/2014/03/11/davcni-olajsavi-za-zaposlovanje-investiranje/